prof. dr hab. inż. Mirosław. Żukowski

Dane kontaktowe

prof. dr hab. inż. Mirosław Żukowski

Politechnika Białostocka
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Katedra Ciepłownictwa

pokój 105 - budynek E
Wiejska 45E, 15-351 Bialystok

telefon służbowy: 85 746 96 33
fax: 85 746 95 76

e-mail: m.zukowski [at] pb.edu.pl

Wykształcenie

 • 2015
  tytuł profesora nauk technicznych

  nadany przez Prezydenta RP

 • 2007
  doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie naukowej inżynieria środowiska
  • kolokwium habilitacyjne na Politechnice Warszawskiej
  • specjalność: ogrzewnictwo i wentylacja
  • rozprawa habilitacyjna pt. ”Modelowanie stanów termicznych budynku z podłogowym systemem grzewczo-wentylacyjnym”
 • 1998

  szkolenie dotyczące certyfikowania menadżerów gospodarki energetycznej CEM (Certified Energy Manager) zorganizowane przez Amerykańskiego Stowarzyszenia Energetyków AEE (Association of Energy Engineers) w Budapeszcie

 • 1996
  doktor nauk technicznych w dyscyplinie naukowej inżynieria środowiska
  • obrona doktoratu na Politechnice Białostockiej
  • rozprawa doktorska pt. ”Absorpcyjny ekran zagrzejnikowy. Model matematyczny. Badania doświadczalne”
 • 1995

  ukończenie kursu dla wykładowców audytingu i doradztwa energetycznego w budownictwie w ranach międzynarodowego projektu „Energy Consultancy Services for End-Users in Housing Sector in Poland”

 • 1993

  szkolenie zawodowe dotyczące automatyki w instalacjach centralnego ogrzewania przeprowadzone w firmie OVENTROP w Olsbergu (Niemcy)

 • 1992

  Podyplomowe Studium Organizacji i Zarządzania "General Management Course" organizowane przez Hogeschool Eindhoven (Division Business Studies), Manchester Polytechnik oraz Politechnikę Białostocką i połączone ze stażem w Holandii

 • 1989

  Studium Doskonalenia Pedagogicznego Nauczycieli Akademickich przy Politechnice Białostockiej

 • 1986

  1982
  magister inżynier inżynierii środowiska
  • specjalność: urządzenia sanitarne
  • specjalizacja: ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja
  • nagroda za najlepsze opracowanie praktyczne pracy dyplomowej w roku akad. 1985/86

Profil naukowo-badawczy

Rozwiązywanie problemów związanych z wymianą ciepła, termodynamiką, mechaniką płynów, ochroną powietrza atmosferycznego, ciepłownictwem, ogrzewnictwem, wentylacją, symulacją stanów termicznych budynków, odnawialnymi źródłami energii, audytingiem energetycznym, oceną energetyczną budynków.

Przeprowadzanie symulacji komputerowych z wykorzystaniem pakietu MES firmy ANSYS Inc, pakietu CFD firmy FLUENT Inc., EnergyPlus, środowiska MatLab/Simulink i Flash.

Zainteresowania

Tai Chi Chuan (członkowstwo w Yang's Martial Arts Association), Shaolin Kungfu, Qigong, fotografia, kolekcjonowanie starych procesorów komputerowych.

Mirosław Żukowski

Doświadczenie zawodowe

 • dziś

  2013
  kierownik Katedry Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa i Wentylacji

  Politechnika Białostocka

 • dziś

  2009
  profesor PB

  Politechnika Białostocka, Katedra Ciepłownictwa

 • 2009

  1996
  adiunkt

  Politechnika Białostocka, Katedra Ciepłownictwa

 • 1996

  1988
  asystent

  Politechnika Białostocka, Katedra Ciepłownictwa

Działalność naukowo-badawcza:

 • Grant Komitetu Badań Naukowych nr 4 T10B 013 24 - (G/IIŚ/21/03) „Wymiennik ciepła do systemu ogrzewania pomieszczeń typu podłogowo-powietrznego - konstrukcja, model matematyczny i badania doświadczalne” 2003-2006,
 • Grant obliczeniowy Ministerstwa Nauki i Informatyzacji (grant MNiI/SG/2800PBialystok/035/2004),
 • Grant Politechniki Białostockiej (W/IIŚ/36/03) - „Urządzenie do krótkookresowej akumulacji energii cieplnej - konstrukcja i badania doświadczalne” - 2003-2005,
 • Grant Politechniki Białostockiej (W/IIŚ/42/06) - „Wymiennik ciepła typu labiryntowego - badania eksperymentalne i symulacja komputerowa” - 2006-2008
 • Grant obliczeniowy Ministerstwa Nauki i Informatyzacji (MNiSW/Sun6800/PBiałystok/027/2007),
 • Grant Politechniki Białostockiej W/WBiIŚ/15/09 pt. „Badanie procesu intensyfikacji wymiany ciepła” - 2009-2011,
 • Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego N N523 615539 - „Badania wymiennika ciepła opartego o mikro-strumienie uderzające w powierzchnię wymiany ciepła” - 2010-2013.

Działalność organizacyjna:

 • członek Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2016-2020,
 • członek Sekcji Ciepłownictwa i Klimatyzacji Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2016-2020,
 • członek Rady Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • członek IBPSA (International Building Performance Simulation Association) - United States Regional Affiliate,
 • członek PTSK - Polskie Towarzystwo Symulacji Komputerowej (The Polish Society for Computer Simulation), organizacja jest członkiem EUROSIM - (Europejska Federacja Towarzystw Symulacyjnych).

Recenzent w wydawnictwach:

 • w dziedzinie wymiany ciepła, mechaniki płynów i akumulacji energii:
  • Energy and Buildings (wyd. Elsevier Science),
  • International Journal of Heat and Mass Transfer (wyd. Elsevier Science),
  • International Journal of Thermal Sciences (wyd. Elsevier Science),
  • International Journal of Applied Energy (wyd. Elsevier Science),
  • Energy Conversion and Management (wyd. Elsevier Science),
  • Journal of Cleaner Production (wyd. Elsevier Science),
  • Journal of Enhanced Heat Transfer (wyd. Begell House, Inc),
  • Engineering Transactions (IPPT PAN),
  • AIMS Energy,
  • Solar Energy,
  • Thermal Science and Engineering Progress,
  • Experimental Heat Transfer;
 • w dziedzinie komfortu termicznego pomieszczeń mieszkalnych:
  • African Journal of Microbiology Research (wyd. AcademicJournals).

Dodatkowa działalność zawodowa:

Współpraca z Fundacją Poszanowania Energii, Narodową Agencją Poszanowania Energii, Krajową Agencją Poszanowania Energii, MVV Energie AG, Wohnungsgenossenschaft Gartenheim eG, Büro Lassen Architekten, Wienerberger, Saint-Gobain Construction Products.

Uprawnienia:

audytora energetycznego KAPE SA w specjalnościach: budynki mieszkalne i użyteczności publicznej oraz ciepłownictwo i sieci cieplne (wpisano do rejestru audytorów pod numerem 0088).